Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
ThaiHoldings Tower

Thaiholdings tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Opera Business Center

Opera business center

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 14 - 26 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 390 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Capital Place

Capital place

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
VPBank Tower

Vpbank tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 19 - 32 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 2,760 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
CDC Building

Cdc building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 16 - 57 (USD/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Thái Building

Thái building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 21 - 25 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 1,650 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Center Building

Center building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 14 - 16 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
PVI Tower

Pvi tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 18 - 20 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Viet Tower

Viet tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
NHS Center

Nhs center

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 18 - 22 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Kim Ánh Building

Kim ánh building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 10 - 14 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 640 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Harec Building

Harec building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 16 - 18 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Savina

Savina

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
789 Tower

789 tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 17 - 22 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Icon4 Tower

Icon4 tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Eurowindow Multicomplex

Eurowindow multicomplex

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 4 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Keangnam Hanoi Landmark Tower

Keangnam hanoi landmark tower

Giá bán: 50 - 60 (Triệu/m²)

Giá thuê: 22 - 35 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 46 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
CIC Tower

Cic tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 2,507 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Naforimex

Naforimex

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Sông Hồng Park View

Sông hồng park view

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Sông Hồng Building

Sông hồng building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng