Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
FLC Twin Towers

Flc twin towers

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Golden Park

Golden park

Giá bán: 40 - 45 (Triệu/m²)

Giá thuê: 12 - 40 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 4,576 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
6th Element

6th element

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 12 - 25 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 24,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (Golden Silk)

Khu đô thị kim văn - kim lũ (golden silk)

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 269,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
HDI Residence

Hdi residence

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 24,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Imperial Plaza

Imperial plaza

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 31,865 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Grandeur Palace

Grandeur palace

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
The Park Home

The park home

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Gold Tower

Gold tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Chelsea Park

Chelsea park

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Vinhomes Metropolis

Vinhomes metropolis

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 35,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
The Garden Hill

The garden hill

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 6 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Central Point

Central point

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
N04 Hoàng Đạo Thúy

N04 hoàng đạo thúy

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
THT New City

Tht new city

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
The Five Residence (Thành Công Residence)

The five residence (thành công residence)

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 3 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Eurowindow River Park

Eurowindow river park

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
CT4A KĐT Linh Đàm

Ct4a kđt linh đàm

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Vinhomes Green Bay

Vinhomes green bay

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Imperia Garden

Imperia garden

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Dreamland Bonanza

Dreamland bonanza

Giá bán: 32 - 35 (Triệu/m²)

Giá thuê: 17 - 25 (USD/tháng)

Diện tích: 4,331 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư