Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
6th Element

6th element

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 12 - 25 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 24,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hateco LaRoma

Hateco laroma

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 3,153 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hoàng Thành Tower

Hoàng thành tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 1,885 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
FLC Twin Towers

Flc twin towers

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Golden Park

Golden park

Giá bán: 40 - 45 (Triệu/m²)

Giá thuê: 12 - 40 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 4,576 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
D'. Le Roi Soleil

D'. le roi soleil

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 9,185 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Liễu Giai Tower

Liễu giai tower

Giá bán: 61 - 80 (Triệu/m²)

Giá thuê: 17 - 18 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 2,616 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Lancaster Hanoi

Lancaster hanoi

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Vinhomes West Point

Vinhomes west point

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 24,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Golden Palace Mễ Trì

Golden palace mễ trì

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 16,333 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Thăng Long Tower

Thăng long tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 11 - 13 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hanoi Aqua Central

Hanoi aqua central

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 6,468 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Discovery Complex II

Discovery complex ii

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Kinh Đô Tower

Kinh đô tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 2,800 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
HD Mon City

Hd mon city

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 14,651 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Berriver Jardin

Berriver jardin

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Iris Garden

Iris garden

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 22,492 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hc Golden City

Hc golden city

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 19,750 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
C'Land

C'land

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 12 - 14 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Sunrise Building

Sunrise building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 6,450 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
The Golden Palm

The golden palm

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 15 - 18 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư