Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
Hateco LaRoma

Hateco laroma

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 3,153 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hoàng Thành Tower

Hoàng thành tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 1,885 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
FLC Twin Towers

Flc twin towers

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Golden Park

Golden park

Giá bán: 40 - 45 (Triệu/m²)

Giá thuê: 12 - 40 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 4,576 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
HD Mon City

Hd mon city

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 14,651 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Berriver Jardin

Berriver jardin

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Iris Garden

Iris garden

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 22,492 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hc Golden City

Hc golden city

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 19,750 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
C'Land

C'land

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 12 - 14 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Sunrise Building

Sunrise building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 6,450 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
The Golden Palm

The golden palm

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 15 - 18 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Golden West

Golden west

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 8,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
 Osaka Complex

osaka complex

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 13 - 16 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 28,841 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
N04 Hoàng Đạo Thúy

N04 hoàng đạo thúy

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 10,279 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hinode City

Hinode city

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 28,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Harmony Square

Harmony square

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 4,629 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Sun Grand City Quảng An Residence

Sun grand city quảng an residence

Giá bán: 100 - 700

Giá thuê: 100 - 200

Diện tích: 36,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Housinco Premium

Housinco premium

Giá bán: 5,000 - 7,000

Giá thuê: 100 - 200

Diện tích: 5,630 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Heritage West Lake

Heritage west lake

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 400 - 500

Diện tích: 8,970 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Green Diamond Láng Hạ

Green diamond láng hạ

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 5,159 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Diamond Park Plaza

Diamond park plaza

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 15,801 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư