Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
6th Element

6th element

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 12 - 25 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 24,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
D'. Le Roi Soleil

D'. le roi soleil

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 9,185 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Embassy Garden

Embassy garden

Giá bán: 112 - 130 (Triệu/m²)

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 35,851 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Dự án biệt thự
Sun Grand City Quảng An Residence

Sun grand city quảng an residence

Giá bán: 100 - 700

Giá thuê: 100 - 200

Diện tích: 36,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Heritage West Lake

Heritage west lake

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 400 - 500

Diện tích: 8,970 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Sunshine KS Finance Hà Nội

Sunshine ks finance hà nội

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 52,095 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
HDI Residence

Hdi residence

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 24,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Kosmo Tây Hồ

Kosmo tây hồ

Giá bán: 37 - 50 (Triệu/m²)

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hanoi Lake View

Hanoi lake view

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Dự án khách sạn
Pan Pacific Hanoi

Pan pacific hanoi

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Dự án khách sạn