Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
Trương Định Plaza

Trương định plaza

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 4,973 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Hoàng Thành Tower

Hoàng thành tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 1,885 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
CDC Building

Cdc building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 16 - 57 (USD/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Kinh Đô Tower

Kinh đô tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 2,800 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hinode City

Hinode city

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 28,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
HDI Tower

Hdi tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Vincom Center Bà Triệu

Vincom center bà triệu

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Han Viet Tower

Han viet tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Hòa Bình Green City

Hòa bình green city

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Sun Grand City Ancora Residence

Sun grand city ancora residence

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Gelex Tower

Gelex tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Times City

Times city

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại