Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
Hateco LaRoma

Hateco laroma

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 3,153 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
VPBank Tower

Vpbank tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 19 - 32 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 2,760 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
VCCI Tower

Vcci tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 1,300 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Novotel Hà Nội Thái Hà

Novotel hà nội thái hà

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Dự án khách sạn
Green Diamond Láng Hạ

Green diamond láng hạ

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 5,159 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
T&T

T&t

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đang xây dựng

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Viet Tower

Viet tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
NHS Center

Nhs center

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 18 - 22 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Sky City Tower

Sky city tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Sông Hồng Park View

Sông hồng park view

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Green Diamond

Green diamond

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đang xây dựng

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hà Thành Plaza

Hà thành plaza

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
M3 - M4 Nguyễn Chí Thanh

M3 - m4 nguyễn chí thanh

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Vincom Center Phạm Ngọc Thạch

Vincom center phạm ngọc thạch

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Hoàng Cầu Skyline Tower

Hoàng cầu skyline tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Pullman Hanoi

Pullman hanoi

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Dự án khách sạn
Petrowaco

Petrowaco

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hapro Building

Hapro building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Vincom Center Nguyễn Chí Thanh

Vincom center nguyễn chí thanh

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
GP Building

Gp building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Le Capitole

Le capitole

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư