Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
Capital Place

Capital place

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Liễu Giai Tower

Liễu giai tower

Giá bán: 61 - 80 (Triệu/m²)

Giá thuê: 17 - 18 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 2,616 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Lancaster Hanoi

Lancaster hanoi

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hanoi Aqua Central

Hanoi aqua central

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 6,468 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Discovery Complex II

Discovery complex ii

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Diamond Park Plaza

Diamond park plaza

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 15,801 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Grandeur Palace

Grandeur palace

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Vinhomes Metropolis

Vinhomes metropolis

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 35,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Harec Building

Harec building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 16 - 18 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Icon4 Tower

Icon4 tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
The Five Residence (Thành Công Residence)

The five residence (thành công residence)

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 3 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
D2 Giảng Võ

D2 giảng võ

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Doji Tower

Doji tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
The Westin Hanoi

The westin hanoi

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đang xây dựng

Loại dự án: Dự án khách sạn
Hanoi Hotel

Hanoi hotel

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Dự án khách sạn
Hà Nội Daewoo

Hà nội daewoo

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Dự án khách sạn
Lotte Center Hanoi

Lotte center hanoi

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 14,094 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
The Golden Armor

The golden armor

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư