Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
6th Element

6th element

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 12 - 25 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 24,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hateco LaRoma

Hateco laroma

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 3,153 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
ThaiHoldings Tower

Thaiholdings tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Hàm Cá Mập

Hàm cá mập

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Trương Định Plaza

Trương định plaza

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 4,973 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Hoàng Thành Tower

Hoàng thành tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 1,885 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Opera Business Center

Opera business center

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 14 - 26 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 390 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Capital Place

Capital place

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
VPBank Tower

Vpbank tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 19 - 32 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 2,760 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
FLC Twin Towers

Flc twin towers

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
CDC Building

Cdc building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 16 - 57 (USD/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Thái Building

Thái building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 21 - 25 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 1,650 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Golden Park

Golden park

Giá bán: 40 - 45 (Triệu/m²)

Giá thuê: 12 - 40 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 4,576 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
D'. Le Roi Soleil

D'. le roi soleil

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 9,185 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Tasco Mall

Tasco mall

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Liễu Giai Tower

Liễu giai tower

Giá bán: 61 - 80 (Triệu/m²)

Giá thuê: 17 - 18 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 2,616 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Lancaster Hanoi

Lancaster hanoi

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Vinhomes West Point

Vinhomes west point

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 24,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Golden Palace Mễ Trì

Golden palace mễ trì

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 16,333 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Thăng Long Tower

Thăng long tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 11 - 13 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hanoi Aqua Central

Hanoi aqua central

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 6,468 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư