Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
VPBank Tower

Vpbank tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 19 - 32 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 2,760 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
FLC Twin Towers

Flc twin towers

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Trương Định Plaza

Trương định plaza

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
CDC Building

Cdc building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 16 - 57 (USD/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Thái Building

Thái building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 21 - 25 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 1,650 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Golden Park

Golden park

Giá bán: 40 - 45 (Triệu/m²)

Giá thuê: 12 - 40 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 4,576 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
6th Element

6th element

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 12 - 25 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 24,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Vincom Center Bà Triệu

Vincom center bà triệu

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (Golden Silk)

Khu đô thị kim văn - kim lũ (golden silk)

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 269,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hotel Metropole Hanoi

Hotel metropole hanoi

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Dự án khách sạn
HDI Residence

Hdi residence

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 24,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Imperial Plaza

Imperial plaza

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 31,865 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Grandeur Palace

Grandeur palace

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
PVI Tower

Pvi tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 18 - 20 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
The Park Home

The park home

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Gold Tower

Gold tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Chelsea Park

Chelsea park

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Công Viên Bãi Xe Ngầm Mễ Trì Hạ

Công viên bãi xe ngầm mễ trì hạ

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 04 - 10 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm giải trí
Vinhomes Metropolis

Vinhomes metropolis

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 35,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Capital Place

Capital place

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
The Garden Hill

The garden hill

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 6 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư