Cho thuê nhà mặt phố Pháo Đài Láng

Cho thuê nhà mặt phố pháo đài láng

14 triệu ~ 280 nghìn/m2/tháng
50 m2
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà riêng Tôn Đức Thắng

Cho thuê nhà riêng tôn đức thắng

14 triệu ~ 233 nghìn/m2/tháng
60 m2
6 m
4 tầng
4 phòng ngủ
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà riêng Láng Hạ

Cho thuê nhà riêng láng hạ

16 triệu ~ 320 nghìn/m2/tháng
50 m2
4.5 m
4 tầng
4 phòng ngủ
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Khương Thượng

Cho thuê nhà mặt phố khương thượng

15 triệu ~ 300 nghìn/m2/tháng
50 m2
4 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đê La Thành

Bán nhà mặt phố đê la thành

9 tỷ ~ 171 triệu/m2
53 m2
3.3 m
1 tầng (cấp 4)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Tôn Đức Thắng

Bán nhà mặt phố tôn đức thắng

28.5 tỷ ~ 264 triệu/m2
108 m2
4.1 m
7 tầng
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trường Chinh

Cho thuê nhà mặt phố trường chinh

16 triệu ~ 213 nghìn/m2/tháng
75 m2
3.7 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Khâm Thiên

Cho thuê nhà mặt phố khâm thiên

15 triệu ~ 333 nghìn/m2/tháng
45 m2
6.7 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Khâm Thiên

Cho thuê cửa hàng mặt phố khâm thiên

15 triệu ~ 333 nghìn/m2/tháng
45 m2
6.7 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Cháo

Cho thuê nhà mặt phố hàng cháo

25 triệu ~ 625 nghìn/m2/tháng
40 m2
5 m
3 tầng
3 phòng ngủ
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Xã Đàn

Cho thuê nhà mặt phố xã đàn

35 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
30 m2
4.6 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Hào Nam

Cho thuê cửa hàng mặt phố hào nam

22 triệu ~ 367 nghìn/m2/tháng
60 m2
5 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hào Nam

Cho thuê nhà mặt phố hào nam

22 triệu ~ 367 nghìn/m2/tháng
60 m2
5 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Xã Đàn

Cho thuê nhà mặt phố xã đàn

72 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
70 m2
4.2 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Tôn Đức Thắng

Cho thuê nhà mặt phố tôn đức thắng

60 triệu ~ 723 nghìn/m2/tháng
83 m2
4.5 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nam Đồng

Cho thuê nhà mặt phố nam đồng

34 triệu ~ 944 nghìn/m2/tháng
36 m2
3.3 m
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Khâm Thiên

Bán nhà mặt phố khâm thiên

15.66 tỷ ~ 270 triệu/m2
58 m2
3.8 m
2 tầng
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Trường Chinh

Bán nhà mặt phố trường chinh

50 tỷ ~ 329 triệu/m2
152 m2
4.4 m
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Văn Tuyết

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn văn tuyết

70 triệu ~ 933 nghìn/m2/tháng
75 m2
4 m
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Giảng Võ

Bán nhà mặt phố giảng võ

37.8 tỷ ~ 420 triệu/m2
90 m2
3.7 m
3.5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết