Cho thuê nhà riêng ngõ 409 phố Kim Mã

Cho thuê nhà riêng ngõ 409 phố kim mã

15 triệu ~ 349 nghìn/m2/tháng
43 m2
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Điện Biên Phủ

Cho thuê cửa hàng mặt phố điện biên phủ

35 triệu ~ 449 nghìn/m2/tháng
78 m2
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Điện Biên Phủ

Cho thuê nhà mặt phố điện biên phủ

35 triệu ~ 449 nghìn/m2/tháng
78 m2
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà riêng Đội Cấn

Bán nhà riêng đội cấn

7.7 tỷ ~ 197 triệu/m2
39 m2
4.6 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Cửa Bắc

Bán nhà mặt phố cửa bắc

16.2 tỷ ~ 540 triệu/m2
30 m2
5.5 m
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Châu Long

Cho thuê nhà mặt phố châu long

25 triệu ~ 643 nghìn/m2/tháng
39 m2
3.2 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đội Cấn

Cho thuê nhà mặt phố đội cấn

13 triệu ~ 542 nghìn/m2/tháng
24 m2
3.1 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Văn Cao

Cho thuê nhà mặt phố văn cao

65 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
40 m2
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trấn Vũ

Cho thuê nhà mặt phố trấn vũ

25 triệu ~ 833 nghìn/m2/tháng
30 m2
3.2 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Phó Đức Chính

Cho thuê nhà mặt phố phó đức chính

65 triệu ~ 295 nghìn/m2/tháng
220 m2
8.4 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Khắc Nhu

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn khắc nhu

9 triệu ~ 346 nghìn/m2/tháng
26 m2
2.3 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Văn Cao

Cho thuê nhà mặt phố văn cao

90 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
84 m2
6 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Kim Mã

Cho thuê nhà mặt phố kim mã

89 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
77 m2
5 m
8 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Ngũ Xã

Bán nhà mặt phố ngũ xã

19.5 tỷ ~ 264 triệu/m2
74 m2
5 m
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Hoè Nhai

Bán nhà mặt phố hoè nhai

13.3 tỷ ~ 739 triệu/m2
18 m2
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Trường Tộ

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn trường tộ

20 triệu ~ 465 nghìn/m2/tháng
43 m2
3.5 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà riêng đầu ngõ phố Phan Kế Bính

Cho thuê nhà riêng đầu ngõ phố phan kế bính

85 triệu ~ 409 nghìn/m2/tháng
208 m2
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết