Bán nhà mặt phố Hàng Bạc

Bán nhà mặt phố hàng bạc

50 tỷ ~ 610 triệu/m2
82 m2
4 tầng
Tây tứ trạch
30 m
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Bán nhà mặt phố hai bà trưng

75 tỷ ~ 938 triệu/m2
80 m2
4.8 (m)
1 tầng (không nóc)
Tây tứ trạch
50 m
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Trần Kim Xuyến

Bán nhà mặt phố trần kim xuyến

60 tỷ ~ 242 triệu/m2
248 m2
16 (m)
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Sơn Tây

Bán nhà mặt phố sơn tây

14.3 tỷ ~ 477 triệu/m2
30 m2
5 (m)
6 tầng
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Phạm Hồng Thái

Bán nhà mặt phố phạm hồng thái

40 tỷ ~ 421 triệu/m2
95 m2
6.6 (m)
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Bà Triệu

Bán nhà mặt phố bà triệu

30 tỷ ~ 455 triệu/m2
66 m2
5.8 (m)
1 tầng (không nóc)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Nguyễn Văn Huyên

Bán nhà mặt phố nguyễn văn huyên

44 tỷ ~ 400 triệu/m2
110 m2
9.13 (m)
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Ngõ Trạm

Bán nhà mặt phố ngõ trạm

37.5 tỷ ~ 500 triệu/m2
75 m2
5 (m)
6 tầng
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đê Trần Khát Chân

Bán nhà mặt phố đê trần khát chân

4.85 tỷ ~ 150 triệu/m2
32 m2
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đường Láng

Bán nhà mặt phố đường láng

6.9 tỷ ~ 179 triệu/m2
39 m2
6 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Phan Kế Bính

Bán nhà mặt phố phan kế bính

14.5 tỷ ~ 290 triệu/m2
50 m2
3.9 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Chùa Bộc

Bán nhà mặt phố chùa bộc

30 tỷ ~ 556 triệu/m2
54 m2
3.85 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Phúc Tân

Bán nhà mặt phố phúc tân

6.5 tỷ ~ 144 triệu/m2
45 m2
6.9 (m)
4.5 tầng
Tây tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đê La Thành

Bán nhà mặt phố đê la thành

48 tỷ ~ 267 triệu/m2
180 m2
5 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Khâm Thiên

Bán nhà mặt phố khâm thiên

29.2 tỷ ~ 340 triệu/m2
86 m2
4 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Trung Phụng

Bán nhà mặt phố trung phụng

9 tỷ ~ 257 triệu/m2
35 m2
2.8 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Nguyễn Khuyến

Bán nhà mặt phố nguyễn khuyến

15.5 tỷ ~ 272 triệu/m2
57 m2
3 tầng 1 tum, có gác lửng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Lạc Chính

Bán nhà mặt phố lạc chính

13.4 tỷ ~ 247 triệu/m2
54 m2
10.33 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Hàng Mắm

Bán nhà mặt phố hàng mắm

22 tỷ ~ 579 triệu/m2
38 m2
4.6 (m)
Chưa xác định
30 m
Xem chi tiết