Bán nhà mặt phố Kim Mã, mặt tiền 3.7m, diện tích 17m2 x 3 tầng

Bán nhà mặt phố kim mã, mặt tiền 3.7m, diện tích 17m2 x 3 tầ...

13.2 tỷ ~ 776 triệu/m2
17 m2
3.7 (m)
3 tầng
2 phòng ngủ
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Cửa Bắc, mặt tiền 5.5m, diện tích 34m2 x 7 tầng

Bán nhà mặt phố cửa bắc, mặt tiền 5.5m, diện tích 34m2 x 7 t...

16 tỷ ~ 471 triệu/m2
34 m2
5.5 (m)
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Nguyễn Thái Học, mặt tiền 2.5m, diện tích 32m2 x 2 tầng

Bán nhà mặt phố nguyễn thái học, mặt tiền 2.5m, diện tích 32...

11.5 tỷ ~ 359 triệu/m2
32 m2
2.5 (m)
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Châu Long, mặt tiền 3.2m, diện tích 38.9m2 x 4 tầng

Bán nhà mặt phố châu long, mặt tiền 3.2m, diện tích 38.9m2 x...

31 tỷ ~ 797 triệu/m2
39 m2
3.2 (m)
3 tầng + lửng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Núi Trúc, mặt tiền 4.2m, diện tích 25m2 x 4 tầng

Bán nhà mặt phố núi trúc, mặt tiền 4.2m, diện tích 25m2 x 4 ...

7 tỷ ~ 280 triệu/m2
25 m2
4.2 (m)
3.5 tầng
2 phòng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Kim Mã, mặt tiền 4.6m, diện tích 54.3m2 x 4 tầng

Bán nhà mặt phố kim mã, mặt tiền 4.6m, diện tích 54.3m2 x 4 ...

35 tỷ ~ 645 triệu/m2
54 m2
4.6 (m)
4 tầng
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Phan Kế Bính, mặt tiền 9.3m, diện tích 155m2 x 4 tầng

Bán nhà mặt phố phan kế bính, mặt tiền 9.3m, diện tích 155m2...

51 tỷ ~ 329 triệu/m2
155 m2
9.3 (m)
4 tầng
Đông tứ trạch
10 m
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Hàng Than, mặt tiền 6m, diện tích 25m2 x 5 tầng

Bán nhà mặt phố hàng than, mặt tiền 6m, diện tích 25m2 x 5 t...

12 tỷ ~ 480 triệu/m2
25 m2
6 (m)
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Ngọc Khánh, mặt tiền 4.5m, diện tích 33m2 x 3 tầng

Bán nhà mặt phố ngọc khánh, mặt tiền 4.5m, diện tích 33m2 x ...

14.5 tỷ ~ 439 triệu/m2
33 m2
4.5 (m)
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Quán Thánh, mặt tiền 7m, diện tích 37m2 x 2 tầng

Bán nhà mặt phố quán thánh, mặt tiền 7m, diện tích 37m2 x 2 ...

13 tỷ ~ 351 triệu/m2
37 m2
7 (m)
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Phan Kế Bính, mặt tiền 9.3m, diện tích 155m2 x 4 tầng

Bán nhà mặt phố phan kế bính, mặt tiền 9.3m, diện tích 155m2...

52 tỷ ~ 335 triệu/m2
155 m2
9.3 (m)
3.5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đội Cấn, mặt tiền 3m, diện tích 40m2 x 3 tầng

Bán nhà mặt phố đội cấn, mặt tiền 3m, diện tích 40m2 x 3 tần...

10.5 tỷ ~ 262 triệu/m2
40 m2
3 (m)
3 tầng
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết