Bán nhà mặt phố Trương Định

Bán nhà mặt phố trương định

18.4 tỷ ~ 200 triệu/m2
92 m2
5 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Tô Tịch

Bán nhà mặt phố tô tịch

12 tỷ ~ 496 triệu/m2
24 m2
2.3 m
2 tầng (không nóc)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Bạch Mai

Bán nhà mặt phố bạch mai

88 tỷ ~ 421 triệu/m2
209 m2
7.02 m
7 tầng + 1 tum
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Nguyễn Đình Chiểu

Bán nhà mặt phố nguyễn đình chiểu

28.3 tỷ ~ 690 triệu/m2
41 m2
5.1 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Bạch Mai

Bán nhà mặt phố bạch mai

5.9 tỷ ~ 146 triệu/m2
41 m2
1.5 m
3 tầng
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Thụy Khuê

Bán nhà mặt phố thụy khuê

10.9 tỷ ~ 272 triệu/m2
40 m2
3.9 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Thái Phiên

Bán nhà mặt phố thái phiên

27 tỷ ~ 632 triệu/m2
43 m2
4.1 m
8 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Giáp Bát

Bán nhà mặt phố giáp bát

8.3 tỷ ~ 166 triệu/m2
50 m2
3 tầng + 1 tum
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Bà Triệu

Bán nhà mặt phố bà triệu

8.9 tỷ ~ 111 triệu/m2
80 m2
6.6 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Cửa Bắc

Bán nhà mặt phố cửa bắc

16.2 tỷ ~ 540 triệu/m2
30 m2
5.5 m
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Thụy Khuê

Bán nhà mặt phố thụy khuê

4.7 tỷ ~ 157 triệu/m2
30 m2
2.5 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đê La Thành

Bán nhà mặt phố đê la thành

9 tỷ ~ 171 triệu/m2
53 m2
3.3 m
1 tầng (cấp 4)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Trần Khát Chân

Bán nhà mặt phố trần khát chân

17.5 tỷ ~ 337 triệu/m2
52 m2
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Tôn Đức Thắng

Bán nhà mặt phố tôn đức thắng

28.5 tỷ ~ 264 triệu/m2
108 m2
4.1 m
7 tầng
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Hàng Bông (lô góc 2 mặt đường)

Bán nhà mặt phố hàng bông (lô góc 2 mặt đường)

52 tỷ ~ 867 triệu/m2
60 m2
9.18 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Thụy Khuê

Bán nhà mặt phố thụy khuê

32 tỷ ~ 246 triệu/m2
130 m2
4.8 m
3 tầng
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Nguyễn Hoàng Tôn

Bán nhà mặt phố nguyễn hoàng tôn

25 tỷ ~ 240 triệu/m2
104 m2
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Lê Trọng Tấn

Bán nhà mặt phố lê trọng tấn

48 tỷ ~ 421 triệu/m2
114 m2
5.2 m
8 tầng + 1 hầm
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết