The Manor - TP.Hồ Chí Minh

The Manor - TP.Hồ Chí Minh

Mô tả: Địa chỉ: 91 Nguyen Huu Canh, Phuong 22, Binh Thanh, HCM Điện thoại: 0838211033 | Fax: 0838211005 Website: www.bitexco.com.vn Email: admin@bitexcoland.com
ACBR Office Building

ACBR Office Building

: 15 USD - 20 USD/m2/Tháng
Empire Tower

Empire Tower

: 160m2
: 5 USD - 10 USD/m2/Tháng
Quận 1 - TP.HCM
Tenimex Office Building

Tenimex Office Building

: Hơn 4000m2
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Quận 10 - TP.HCM
VP Tower

VP Tower

: 21 tầng
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Quận 1 - TP.HCM
Cao ốc văn phòng HMTC

Cao ốc văn phòng HMTC

: 17 tầng
: 5 USD - 10 USD/m2/Tháng
Quận 1 - TP.HCM
Cao ốc văn phòng Centrepoint

Cao ốc văn phòng Centrepoint

: 30.000m2
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Vincom Financial Tower-Nguyễn Công Trứ

Vincom Financial Tower-Nguyễn Công Trứ

: 15 USD - 20 USD/m2/Tháng
Quận 1 - TP.HCM
Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng

: 6000m2
Quận 7 - TP.HCM
Bitexco Financial Tower

Bitexco Financial Tower

: 1000 (m2)
: 68 (tầng nổi) + 3 (tầng hầm)
: 40 USD - 45 USD/m2/Tháng
Quận 1 - TP.HCM
Trang 1/1 <1>
 Tìm kiếm tòa nhà văn phòng