Bitexco Financial Tower

Bitexco Financial Tower

: 1000 (m2)
: 68 (tầng nổi) + 3 (tầng hầm)
: 40 USD - 45 USD/m2/Tháng
Quận 1 - TP.HCM
Mô tả: Gồm 68 tầng trên mặt đất và 3 tầng hầm, Bitexco Financial Tower có tổng số vốn 220 triệu USD, sẽ trở thành một trong những tòa nhà cao nhất Việt Nam. Dự án sẽ hoàn tất năm 2010.
Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng

: 6000m2
Quận 7 - TP.HCM
Vincom Financial Tower-Nguyễn Công Trứ

Vincom Financial Tower-Nguyễn Công Trứ

: 15 USD - 20 USD/m2/Tháng
Quận 1 - TP.HCM
Cao ốc văn phòng Centrepoint

Cao ốc văn phòng Centrepoint

: 30.000m2
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Cao ốc văn phòng HMTC

Cao ốc văn phòng HMTC

: 17 tầng
: 5 USD - 10 USD/m2/Tháng
Quận 1 - TP.HCM
VP Tower

VP Tower

: 21 tầng
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Quận 1 - TP.HCM
Tenimex Office Building

Tenimex Office Building

: Hơn 4000m2
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Quận 10 - TP.HCM
Empire Tower

Empire Tower

: 160m2
: 5 USD - 10 USD/m2/Tháng
Quận 1 - TP.HCM
ACBR Office Building

ACBR Office Building

: 15 USD - 20 USD/m2/Tháng
The Manor - TP.Hồ Chí Minh

The Manor - TP.Hồ Chí Minh

Trang 1/1 <1>
 Tìm kiếm tòa nhà văn phòng