Tòa nhà An Phú

Tòa nhà An Phú

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Mô tả: Đây là tòa nhà mới xây dựng, được đưa vào sử dụng và hoạt động từ giữa năm 2013. Vì vậy, công nghệ trang thiết bị hiện đại tòa nhà luôn đáp ứng được mọi nhu cầu tối đa về văn phòng của hầu hết các doanh nghiệp.
 Đại Phát Building

Đại Phát Building

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Tòa nhà Housing

Tòa nhà Housing

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Toà nhà ICD

Toà nhà ICD

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Toà nhà Mặt Trời Sông Hồng

Toà nhà Mặt Trời Sông Hồng

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
AC Building

AC Building

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Intracom Building

Intracom Building

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Lotus Building

Lotus Building

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Naforimex Building

Naforimex Building

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
M3 - M4 Nguyễn Chí Thanh

M3 - M4 Nguyễn Chí Thanh

: 2.120 m²
: 20 tầng nổi + 1 tầng hầm
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Kinh Đô Building

Kinh Đô Building

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Tòa nhà 319 Tower

Tòa nhà 319 Tower

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Tòa nhà Gia Long Building

Tòa nhà Gia Long Building

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Trung Tín Building

Trung Tín Building

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
VPbank Lê Thái Tổ

VPbank Lê Thái Tổ

: 700 m2
: 7 tầng nổi + 1 tầng hầm
: 15 USD - 20 USD/m2/Tháng
Tòa nhà Grand Plaza

Tòa nhà Grand Plaza

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
New Center Building

New Center Building

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
CTM Complex

CTM Complex

: 600 m2
: 21 tầngv+ 2 tầng hầm
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Tòa nhà 3A

Tòa nhà 3A

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Narenca Building

Narenca Building

: 1.150 m2
: 7 tầng
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Trang 4/9 <123456789>
 Tìm kiếm tòa nhà văn phòng