3D Building

3D Building

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Mô tả: Tòa nhà 3D CENTER nằm trên đường phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nơi có vị trí kinh doanh thương mại chiên lược.
Zodiac Building

Zodiac Building

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Vietnam Economic Times

Vietnam Economic Times

: 720 (m2)
: 11 (tầng cao) + 01 (tầng hầm)
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Viet A Tower

Viet A Tower

: 960(m2)
: 17 tầng nổi + 2 tầng hầm
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
TTC Tower

TTC Tower

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
PVI Tower

PVI Tower

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
PV Oil Tower

PV Oil Tower

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Mitec IT Development & Business Complex

Mitec IT Development & Business Complex

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Eurowindow Multi Complex

Eurowindow Multi Complex

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Hoa Binh International Towers

Hoa Binh International Towers

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
HITC

HITC

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Detech Tower

Detech Tower

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Dai Phat Building

Dai Phat Building

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
CTM Building

CTM Building

: 220 m2
: 10 tầng nổi + 1 tầng hầm
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
CMC Building

CMC Building

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Charm Vit Tower

Charm Vit Tower

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
349 Hoang Quoc Viet

349 Hoang Quoc Viet

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
FLC Twin Towers

FLC Twin Towers

: 10,629 m2
: 38 (tầng nổi) + 3 (tầng hầm)
: 20 USD - 25 USD/m2/Tháng
Vimeco Building

Vimeco Building

: 4.184 m2
: 1700 tỷ đồng
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Indochina Plaza Hanoi

Indochina Plaza Hanoi

: 17.164 (m2)
: 15 (tầng nổi) + 2 (tầng hầm)
: 15 USD - 20 USD/m2/Tháng
Trang 1/2 <12>
 Tìm kiếm tòa nhà văn phòng