Hanoi Office Building

Hanoi Office Building

: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Mô tả: Hanoi Office Building là một trong số tòa nhà nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài. Vị trí đắc địa, có giá trí lớn về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội
Trang 1/1 <1>
 Tìm kiếm tòa nhà văn phòng