Mẫu hợp đồng đặt cọc (biên bản đặt cọc) thuê nhà - mặt bằng kinh doanh

Thứ năm, 23/03/2017, 02:01 PM
Thuê BĐS là một việc quan trọng; Đặc biệt khi đã quyết định thuê nhưng còn một số vướng mắc như xem ngày, chờ duyệt điểm... Người thuê thường đưa ra quyết định đặt cọc trước nhằm giữ lại căn nhà ưng ý. Vậy làm sao để đảm bảo an toàn khi đặt cọc tiền nhà; Chúng tôi với kinh nghiệm lâu năm trong nghề cùng với kiến thức pháp luật đã biên soạn ra bản mẫu "Hợp đồng đặt cọc" này. Các bạn có thể tham khảo dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--------o0o--------

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

( Về việc: Giao kết cho thuê nhà)

-          Căn cứ bộ luật dân sự và bộ luật hình sự nước Việt Nam năm 2005.

-          Căn cứ luật thương mại năm 2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006.

-          Căn cứ luật kinh doanh bất động sản (cho thuê nhà) của nước Việt Nam hiện hành.

-          Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay ngày …../……/20…. Tại địa chỉ ……………………………..………………….. Hà Nội.

Chúng tôi những người ký tên dưới đây gồm:

I. BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Ông / Bà    :……..………..…………….………………….……, sinh ngày:……………...…………..…

CMND Số : ………..……………, Do Công an ………….……, Cấp ngày ….…………………..……..

Điện thoại : …………………………………………………………………………………………..…..

Địa chỉ thường trú : ……………………………..……….……………………………………………....

Là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của toàn bộ căn nhà nêu tại Điều 1 dưới đây.

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

II. BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Ông / Bà    :……..………..…………….………………….……, sinh ngày:……………...…………..…

CMND Số : ………..……………, Do Công an ………….……, Cấp ngày ….…………………..……..

Điện thoại : …………………………………………………………………………………………..…..

Địa chỉ thường trú : ……………………………..……….……………………………………………....

 (Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

    Hai Bên cùng nhau tiến hành lập biên bản này và thực hiện việc giao nhận tiền đặt cọc theo thỏa thuận bên A cho bên B thuê căn nhà nêu tại Điều 1 theo các điều , khoản thỏa thuận của “Hợp đồng thuê nhà” phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành cùng với các thỏa thuận quy định sau:

Điều 1: NỘI DUNG GIAO KẾT

Bên A đồng ý cho bên B thuê …………..….……..………….. căn nhà tại số: ………….….................................................…. Thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu và sử dụng số ….…….. do Ủy Ban Nhân Dân Quận ….……….……. Thành phố Hà Nội, cấp ngày……./……./……. cho ……….……………………………………….…...

- Diện tích cho thuê: Tổng diện tích sử dụng …….. m2 (Rộng…..….m x Dài …..… m x ..….tầng).

- Giá cho thuê / tháng: ……………………………………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là “Căn nhà”)

Điều 2: TIỀN ĐẶT CỌC VÀ THỜI HẠN GIAO KẾT

2.1   Bên A đã nhận đủ số tiền do bên B giao là ………………………………. (Viết bằng chữ: …………………………………………………………..); Tiền đặt cọc này sẽ được bên A trừ cho bên B vào tiền thuê nhà của kỳ trả tiền thuê nhà đầu tiên.

2.2   Thời hạn giao kết hai Bên sẽ ký kết “Hợp đồng thuê nhà” là ……. (…….…..)ngày.

Bắt đầu từ ngày ......../......../ 20.... đến hết ngày ……/……/ 20…..

Điều 3: CAM KẾT CỦA HAI BÊN

3.1 Cam kết của bên A:

Bên A cam kết căn nhà nêu tại điều 1.1 là tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng của mình, các thành viên có quyền đồng sở hữu và sử dụng hoàn toàn đồng ý cho bên B thuê, tại thời điểm hai bên giao kết biên bản này căn nhà không bị thế chấp, kê biên hoặc tranh chấp.

Bên A không cho bất kỳ một bên nào khác thuê căn nhà nêu tại Điều 1.1 trong thời hạn giao kết.

3.2 Cam kết của bên B:

Bên B chắc chắn thuê căn nhà của bên A nêu tại Điều 1 trong thời hạn giao kết; Khi thuê Căn nhà không sử dụng nhà thuê để kinh doanh các mặt hàng quốc cấm.

Điều 4: PHẠT DO VI PHẠM CAM KẾT

4.1 Bên A vi phạm cam kết sẽ phải trả lại cho bên B toàn bộ số tiền bên B đã đặt cọc nêu tại Điều 2.1; Đồng thời bên A phải bồi thường cho bên B một khoản tiền bằng với số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A để bên B tìm địa điểm thuê khác.

4.2 Bên B vi phạm cam kết sẽ bị mất toàn bộ số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A nêu tại Điều 2.1 để bên A tìm khách hàng thuê khác.

Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Hai bên xác định hoàn toàn tự nguyện khi giao kết biên bản này, cam kết cùng nhau thực hiện nghiêm túc những điều đã thỏa thuận trong biên bản này.
5.2Nếu có phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc hòa giải, cùng có lợi. Nếu không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện phải chịu trả toàn bộ các chi phí lien quan đến vụ kiện, kể cả chi phí thuê luật sư cho bên thắng kiện.

5.3 Ngoài các điều khoản đã nêu trong biên bản này; các điều khoản khác được thực hiện theo quy định của pháp luât.
5.3 Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký; Được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Hà Nội, Ngày …../ …../ 20…..

BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC ( BÊN A)                  BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC ( BÊN B )

Ký, ghi rõ họ tên                                                      Ký, ghi rõ họ tên

 

 

 

Trên đây là bản mẫu hợp đồng đặt cọc thuê bất động sản làm địa điểm kinh doanh; Mọi vấn đề thắc mắc hoặc muốn được tư vấn giúp đỡ miễn phí vui lòng liên hệ: Công ty CP Địa Ốc Thủ Đô

Diaocthudo.com
 
TAGS:
 

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

 GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email*
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha