TNR Goldsilk Complex
Loại dự án:

Khu thương mại dịch vụ

Chủ đầu tư:

Công ty CP BĐS Hanovid

Quy mô:

19.593.8 m2

Tổ hợp đa năng số 7 Trần Phú - Hà Đông
Loại dự án:

Khu thương mại dịch vụ

Chủ đầu tư:

Công ty CP Thương mại Hà Tây, Công ty CP Bạch Đằng 10

Quy mô:

1.490 m2

Trang 1/1 <1>