Central Field
Loại dự án:

Khu thương mại dịch vụ

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH 19/12 Bắc Hà

Quy mô:

7.106 m2

Keangnam HaNoi LandMark Tower
Loại dự án:

Khu thương mại dịch vụ

Chủ đầu tư:

Tập đoàn Keangnam

Quy mô:

46.000 m2

Trang 1/1 <1>