Gamuda Gardens
Loại dự án:

Khu thương mại dịch vụ

Chủ đầu tư:

Công ty Gamuda Land Việt Nam

Quy mô:

73 ha

Trang 1/1 <1>