Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
Trương Định Plaza

Trương định plaza

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Vincom Center Bà Triệu

Vincom center bà triệu

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Big C Thăng Long

Big c thăng long

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Vincom Center Phạm Ngọc Thạch

Vincom center phạm ngọc thạch

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Vincom Center Nguyễn Chí Thanh

Vincom center nguyễn chí thanh

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Aeon Mall Long Biên

Aeon mall long biên

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Lotte Center Hanoi

Lotte center hanoi

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 14,094 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Savico Megamall

Savico megamall

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Royal City

Royal city

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Aeon Mall Hà Đông

Aeon mall hà đông

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Times City

Times city

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Angel Island

Angel island

Giá bán: 5,000 - 7,000

Giá thuê: 100 - 200

Diện tích: 1,000,000 (m²)

Trạng thái: Đang xây dựng

Loại dự án: Trung tâm thương mại