Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
Golden Park

Golden park

Giá bán: 41 - 45 (Triệu/m²)

Giá thuê: 20 - 40 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 4,576 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Dreamland Bonanza

Dreamland bonanza

Giá bán: 30 - 35 (Triệu/m²)

Giá thuê: 17 - 25 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 4,331 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
The Park Home

The park home

Giá bán: 31 - 33 (Triệu/m²)

Giá thuê: 20 - 40 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 4,073 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Stellar Garden

Stellar garden

Giá bán: 27 - 36 (Triệu/m²)

Giá thuê: 08 - 40 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 6,822 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Grandeur Palace

Grandeur palace

Giá bán: 82 - 85 (Triệu/m²)

Giá thuê: 14 - 40 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 9,031 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hateco Laroma

Hateco laroma

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 3,153 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Aeon Mall Hà Đông

Aeon mall hà đông

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 9,800 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Golden Field

Golden field

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 10 - 16 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 4,435 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Savico Megamall

Savico megamall

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Tràng Tiền Plaza

Tràng tiền plaza

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 3,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
Vinhomes D'.Capitale

Vinhomes d'.capitale

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 50,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Green Park Tower

Green park tower

Giá bán: 28 - 30 (Triệu/m²)

Giá thuê: 12 - 16 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 57,862 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Hapro Building

Hapro building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 20 - 24 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 1,260 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Home City

Home city

Giá bán: 26 - 30 (Triệu/m²)

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 1,732,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Ngoại Giao Đoàn

Ngoại giao đoàn

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 628,000 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Tràng An Complex

Tràng an complex

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 26,837 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
GP Building

Gp building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 1,998 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Leadvisors Place

Leadvisors place

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 34 - 42 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
BIDV Tower

Bidv tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 35 - 42 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 2,544 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
International Centre

International centre

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 20 - 45 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Genex Tower

Genex tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 25 - 33 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 931 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng