Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
FLC Twin Towers

Flc twin towers

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Thái Building

Thái building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 21 - 25 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 1,650 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Golden Park

Golden park

Giá bán: 40 - 45 (Triệu/m²)

Giá thuê: 12 - 40 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 4,576 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Thăng Long Tower

Thăng long tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 11 - 13 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Sunrise Building

Sunrise building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 6,450 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
N04 Hoàng Đạo Thúy

N04 hoàng đạo thúy

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 10,279 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
PVI Tower

Pvi tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 18 - 20 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
The Park Home

The park home

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Chelsea Park

Chelsea park

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Kim Ánh Building

Kim ánh building

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 10 - 14 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 640 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Central Point

Central point

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
789 Tower

789 tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 17 - 22 (USD/m²/tháng)

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Eurowindow Multicomplex

Eurowindow multicomplex

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 4 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Keangnam Hanoi Landmark Tower

Keangnam hanoi landmark tower

Giá bán: 50 - 60 (Triệu/m²)

Giá thuê: 22 - 35 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 46 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
CIC Tower

Cic tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: 2,507 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Dreamland Bonanza

Dreamland bonanza

Giá bán: 32 - 35 (Triệu/m²)

Giá thuê: 17 - 25 (USD/tháng)

Diện tích: 4,331 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Rivera Park

Rivera park

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
A10 Nam Trung Yên

A10 nam trung yên

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Big C Thăng Long

Big c thăng long

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Trung tâm thương mại
CS 113 Trung Kính

Cs 113 trung kính

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Detech Tower 2

Detech tower 2

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: Liên hệ

Diện tích: Chưa xác định

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng