Chọn một trong những yêu cầu hoặc từ khóa để tìm kiếm
Grandeur Palace

Grandeur palace

Giá bán: 82 - 85 (Triệu/m²)

Giá thuê: 14 - 40 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 9,031 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà chung cư
Liễu Giai Tower

Liễu giai tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 20 - 30 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 1,150 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Capital Place

Capital place

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 30 - 41 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 3,047 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Doji Tower

Doji tower

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 30 - 40 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 600 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng
Lotte Center Hanoi

Lotte center hanoi

Giá bán: Liên hệ

Giá thuê: 30 - 41 (USD/m²/tháng)

Diện tích: 1,880 (m²)

Trạng thái: Đã hoàn thành

Loại dự án: Tòa nhà văn phòng