Zodi Building

Zodi Building

: 130 m2
: 10 tầng
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Mô tả: Toà nhà văn phòng cho thuê Zodi Building nằm trên đường Triệu Việt Vương. Đây là vị trí có mặt tiền đẹp, tiện đi lại, rất gần với trung tâm thương mại Vincom..tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho doanh nghiệp trong việc giao thương, kết nối.
Nguyễn Khuyến Building

Nguyễn Khuyến Building

: 700 m2
: 8 tầng
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Narenca Building

Narenca Building

: 1.150 m2
: 7 tầng
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
CTM Complex

CTM Complex

: 600 m2
: 21 tầngv+ 2 tầng hầm
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
M3 - M4 Nguyễn Chí Thanh

M3 - M4 Nguyễn Chí Thanh

: 2.120 m²
: 20 tầng nổi + 1 tầng hầm
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Tòa nhà 110 – 112 Bà Triệu

Tòa nhà 110 – 112 Bà Triệu

: 230 (m2)
: 8 (tầng nổi) + 1 (tầng hầm)
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Vietnam Economic Times

Vietnam Economic Times

: 720 (m2)
: 11 (tầng cao) + 01 (tầng hầm)
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Viet A Tower

Viet A Tower

: 960(m2)
: 17 tầng nổi + 2 tầng hầm
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Sông Hồng Park View

Sông Hồng Park View

: 695 m2
: 14 tầng nổi + 3 tầng hầm
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
M5 Nguyen Chi Thanh

M5 Nguyen Chi Thanh

: 1.805 m2
: 31 tầng - 2 tầng hầm
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Ladeco Building

Ladeco Building

: 798 (m2)
: 19 (tầng nổi) + 1 (tầng hầm)
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
CTM Building

CTM Building

: 220 m2
: 10 tầng nổi + 1 tầng hầm
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Vimeco Building

Vimeco Building

: 4.184 m2
: 1700 tỷ đồng
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Discovery Complex

Discovery Complex

: 10.218 (m2)
: 38 (tầng nổi) + 3 (tầng hầm)
: 10 USD - 15 USD/m2/Tháng
Trang 1/1 <1>
 Tìm kiếm tòa nhà văn phòng