Bỏ giấy phép xây dựng: Lắm hệ lụy!
Thứ sáu, 11/07/2014, 07:22 AM
Quận 4 muốn ban hành các văn bản thay thế giấy phép xây dựng nhưng việc này đã phát sinh nhiều rắc rối khó giải quyết.
Trang 3/3 <123>