Thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói

Thứ hai, 24/04/2017, 05:52 AM
Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện


Ảnh minh họa.

Ngày 23/3/2017, Công ty CP Đầu tư và Phát triển quốc tế gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói. Bộ Xây dựng đã có Công văn số 855/BXD-KTXD ngày 18/4/2017 trả lời như sau:

- Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

- Theo nội dung văn bản số 29/2017/CV-IDC, hợp đồng thi công xây dựng số 06/2015/HĐ-XD ký kết ngày 07/8/2015 giữa chủ đầu tư và nhà thầu là hợp đồng trọn gói. Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Như vậy, đối với các trường hợp cụ thể Công ty CP Đầu tư và Phát triển quốc tế nêu tại văn bản số 29/2017/CV-IDC, nếu quá trình triển khai thực hiện hợp đồng thi công xây dựng số 06/2015/HĐ-XD không thay đổi về phạm vi công việc và các thỏa thuận trong hợp đồng, thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói thực hiện theo đúng giá hợp đồng đã ký, không phải tính toán lại khối lượng theo thực tế thi công; trường hợp có thay đổi về phạm vi công việc và các thỏa thuận khác của hợp đồng thì các bên phải thương thảo, đàm phán để điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Theo Báo xây dựng
 
TAGS:
 

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

 GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email*
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha