Cho thuê nhà mặt phố Nghi Tàm

Cho thuê nhà mặt phố nghi tàm

35 triệu ~ 875 nghìn/m2/tháng
40 m2
4 m
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Võ Chí Công

Cho thuê nhà mặt phố võ chí công

25 triệu ~ 333 nghìn/m2/tháng
75 m2
6 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Tô Ngọc Vân

Bán nhà mặt phố tô ngọc vân

59 tỷ ~ 295 triệu/m2
200 m2
14.5 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Vệ Hồ

Cho thuê nhà mặt phố vệ hồ

24 triệu ~ 218 nghìn/m2/tháng
110 m2
6 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trích Sài

Cho thuê nhà mặt phố trích sài

Thỏa thuận
138 m2
8.6 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Yên Phụ

Cho thuê nhà mặt phố yên phụ

135 triệu ~ 993 nghìn/m2/tháng
136 m2
7.8 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Thanh Niên

Cho thuê nhà mặt phố thanh niên

55 triệu ~ 786 nghìn/m2/tháng
70 m2
7 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lạc Long Quân

Cho thuê nhà mặt phố lạc long quân

35 triệu ~ 175 nghìn/m2/tháng
200 m2
10 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Nghi Tàm

Bán nhà mặt phố nghi tàm

Thỏa thuận
33 m2
3.3 m
3 tầng
Chưa xác định
60 m
Xem chi tiết
Bán nhà riêng ngõ 67 phố Thụy Khuê

Bán nhà riêng ngõ 67 phố thụy khuê

70 tỷ ~ 359 triệu/m2
195 m2
11 m
7 tầng + 1 tum
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố An Dương

Cho thuê nhà mặt phố an dương

65 triệu ~ 668 nghìn/m2/tháng
97 m2
5 m
3 tầng + 1 tum
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Yên Hoa

Cho thuê nhà mặt phố yên hoa

40 triệu ~ 667 nghìn/m2/tháng
60 m2
6 m
4 tầng
4 phòng ngủ
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Thụy Khuê

Bán nhà mặt phố thụy khuê

10.9 tỷ ~ 272 triệu/m2
40 m2
3.9 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Thụy Khuê

Bán nhà mặt phố thụy khuê

4.7 tỷ ~ 157 triệu/m2
30 m2
2.5 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Thụy Khuê

Bán nhà mặt phố thụy khuê

32 tỷ ~ 246 triệu/m2
130 m2
4.8 m
3 tầng
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Nguyễn Hoàng Tôn

Bán nhà mặt phố nguyễn hoàng tôn

25 tỷ ~ 240 triệu/m2
104 m2
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Thụy Khuê

Cho thuê nhà mặt phố thụy khuê

19 triệu ~ 528 nghìn/m2/tháng
36 m2
6.5 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà riêng ngõ rộng đường Xuân La

Cho thuê nhà riêng ngõ rộng đường xuân la

13.5 triệu ~ 112 nghìn/m2/tháng
120 m2
10 m
1 tầng
Đông tứ trạch
50 m
Xem chi tiết