Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Cho thuê nhà mặt phố bà triệu

65 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
40 m2
9 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Cót

Cho thuê nhà mặt phố hàng cót

60 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
34 m2
6.4 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Gà

Cho thuê nhà mặt phố hàng gà

35 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
35 m2
5 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bài

Cho thuê nhà mặt phố hàng bài

40 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
40 m2
6 m
1 tầng + gác xép 20m2
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trần Bình Trọng

Cho thuê nhà mặt phố trần bình trọng

70 triệu ~ 636 nghìn/m2/tháng
110 m2
4.5 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Cho thuê nhà mặt phố đường thành

80 triệu ~ 444 nghìn/m2/tháng
180 m2
2.5 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàm Tử Quan

Cho thuê nhà mặt phố hàm tử quan

12 triệu ~ 333 nghìn/m2/tháng
36 m2
3 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông

Cho thuê nhà mặt phố hàng bông

45 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
24 m2
12 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bát Sứ

Cho thuê nhà mặt phố bát sứ

18 triệu ~ 818 nghìn/m2/tháng
22 m2
4 m
1 tầng + 1 lửng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết