Cho thuê nhà mặt phố Tam Khương

Cho thuê nhà mặt phố tam khương

35 triệu ~ 636 nghìn/m2/tháng
55 m2
4.5 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đường Láng

Cho thuê nhà mặt phố đường láng

55 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
50 m2
6 m
4.5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyên Hồng

Cho thuê nhà mặt phố nguyên hồng

20 triệu ~ 606 nghìn/m2/tháng
33 m2
3.4 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Tôn Đức Thắng

Cho thuê nhà mặt phố tôn đức thắng

50 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
42 m2
6.5 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trung Phụng

Cho thuê nhà mặt phố trung phụng

29 triệu ~ 725 nghìn/m2/tháng
40 m2
5 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Ô Chợ Dừa

Cho thuê nhà mặt phố ô chợ dừa

18 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
15 m2
3 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Lương Bằng

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn lương bằng

35 triệu ~ 389 nghìn/m2/tháng
90 m2
4.3 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Cho thuê nhà mặt phố chùa bộc

60 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
45 m2
3.4 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Tôn Đức Thắng

Cho thuê nhà mặt phố tôn đức thắng

45 triệu ~ 333 nghìn/m2/tháng
135 m2
6.2 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Trường Chinh

Bán nhà mặt phố trường chinh

30 tỷ ~ 286 triệu/m2
105 m2
6.4 m
1 tầng (cấp 4)
Tây tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Nguyễn Lương Bằng

Bán nhà mặt phố nguyễn lương bằng

21 tỷ ~ 210 triệu/m2
100 m2
4.6 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Xã Đàn

Cho thuê nhà mặt phố xã đàn

35 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
30 m2
4.6 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trường Chinh

Cho thuê nhà mặt phố trường chinh

50 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
43 m2
6 m
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Ô Chợ Dừa

Cho thuê nhà mặt phố ô chợ dừa

45 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
35 m2
3 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Tây Sơn

Bán nhà mặt phố tây sơn

34 tỷ ~ 384 triệu/m2
89 m2
4.3 m
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Trung Liệt

Bán nhà mặt phố trung liệt

26.9 tỷ ~ 234 triệu/m2
115 m2
9 tầng
Chưa xác định
20 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyên Hồng

Cho thuê nhà mặt phố nguyên hồng

17 triệu ~ 262 nghìn/m2/tháng
65 m2
4.5 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hoàng Cầu

Cho thuê nhà mặt phố hoàng cầu

30 triệu ~ 500 nghìn/m2/tháng
60 m2
4.3 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Hồ Đắc Di

Bán nhà mặt phố hồ đắc di

41 tỷ ~ 347 triệu/m2
118 m2
6.6 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết