Cho thuê nhà mặt phố Kim Ngưu

Cho thuê nhà mặt phố kim ngưu

26 triệu ~ 325 nghìn/m2/tháng
80 m2
4 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Văn Huyên

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn văn huyên

90 triệu ~ 900 nghìn/m2/tháng
100 m2
9.13 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Tôn Thất Thiệp

Cho thuê nhà mặt phố tôn thất thiệp

18 triệu ~ 600 nghìn/m2/tháng
30 m2
5 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Yên Phụ

Cho thuê nhà mặt phố yên phụ

35 triệu ~ 700 nghìn/m2/tháng
50 m2
3.5 (m)
Chưa xác định
80 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Vũ Tông Phan

Cho thuê nhà mặt phố vũ tông phan

19 triệu ~ 422 nghìn/m2/tháng
45 m2
4 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Xuân Đỉnh

Cho thuê nhà mặt phố xuân đỉnh

30 triệu ~ 462 nghìn/m2/tháng
65 m2
4 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Minh Khai

Cho thuê nhà mặt phố minh khai

250 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
140 m2
8 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trường Chinh (Gần Ngã Tư Sở)

Cho thuê nhà mặt phố trường chinh (gần ngã tư sở)

80 triệu ~ 485 nghìn/m2/tháng
165 m2
17 (m)
Chưa xác định
80 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Giải Phóng

Cho thuê nhà mặt phố giải phóng

12 triệu ~ 343 nghìn/m2/tháng
35 m2
6 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc (dẫy lẻ)

Cho thuê nhà mặt phố chùa bộc (dẫy lẻ)

52 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
46 m2
3.75 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Cót

Cho thuê nhà mặt phố hàng cót

17 triệu ~ 850 nghìn/m2/tháng
20 m2
2.1 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Minh Khai

Cho thuê nhà mặt phố minh khai

25 triệu ~ 225 nghìn/m2/tháng
111 m2
6.6 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lý Nam Đế

Cho thuê nhà mặt phố lý nam đế

40 triệu ~ 615 nghìn/m2/tháng
65 m2
6.5 (m)
Chưa xác định
30 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bè

Cho thuê nhà mặt phố hàng bè

30 triệu ~ 500 nghìn/m2/tháng
60 m2
3.5 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đê La Thành

Cho thuê nhà mặt phố đê la thành

63 triệu ~ 350 nghìn/m2/tháng
180 m2
5 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn hữu huân

100 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
90 m2
5 (m)
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Thanh Nhàn

Cho thuê nhà mặt phố thanh nhàn

16 triệu ~ 800 nghìn/m2/tháng
20 m2
5 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Thùng

Cho thuê nhà mặt phố hàng thùng

35 triệu ~ 368 nghìn/m2/tháng
95 m2
4.5 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết