Cho thuê nhà mặt phố Nghi Tàm

Cho thuê nhà mặt phố nghi tàm

35 triệu ~ 875 nghìn/m2/tháng
40 m2
4 m
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Võ Chí Công

Cho thuê nhà mặt phố võ chí công

25 triệu ~ 333 nghìn/m2/tháng
75 m2
6 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Vệ Hồ

Cho thuê nhà mặt phố vệ hồ

24 triệu ~ 218 nghìn/m2/tháng
110 m2
6 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trích Sài

Cho thuê nhà mặt phố trích sài

Thỏa thuận
138 m2
8.6 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Yên Phụ

Cho thuê nhà mặt phố yên phụ

135 triệu ~ 993 nghìn/m2/tháng
136 m2
7.8 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Thanh Niên

Cho thuê nhà mặt phố thanh niên

55 triệu ~ 786 nghìn/m2/tháng
70 m2
7 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lạc Long Quân

Cho thuê nhà mặt phố lạc long quân

35 triệu ~ 175 nghìn/m2/tháng
200 m2
10 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố An Dương

Cho thuê nhà mặt phố an dương

65 triệu ~ 668 nghìn/m2/tháng
97 m2
5 m
3 tầng + 1 tum
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Yên Hoa

Cho thuê nhà mặt phố yên hoa

40 triệu ~ 667 nghìn/m2/tháng
60 m2
6 m
4 tầng
4 phòng ngủ
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Thụy Khuê

Cho thuê nhà mặt phố thụy khuê

19 triệu ~ 528 nghìn/m2/tháng
36 m2
6.5 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Thụy Khuê

Cho thuê nhà mặt phố thụy khuê

9 triệu ~ 500 nghìn/m2/tháng
18 m2
3 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Xuân Diệu

Cho thuê nhà mặt phố xuân diệu

Thỏa thuận
120 m2
5.8 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Thụy Khuê

Cho thuê nhà mặt phố thụy khuê

35 triệu ~ 500 nghìn/m2/tháng
70 m2
4 m
4 tầng + 1 tum
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết