Cho thuê nhà mặt phố Hàng Muối

Cho thuê nhà mặt phố hàng muối

25 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
20 m2
4.5 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Điếu

Cho thuê nhà mặt phố hàng điếu

16 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
13 m2
3.5 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Khoai

Cho thuê nhà mặt phố hàng khoai

50 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
30 m2
3.5 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hồng Hà

Cho thuê nhà mặt phố hồng hà

60 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
60 m2
8 m
3 tầng + 1 tum
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố  Cửa Nam

Cho thuê nhà mặt phố cửa nam

70 triệu ~ 380 nghìn/m2/tháng
184 m2
5.3 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Điếu

Cho thuê nhà mặt phố hàng điếu

43 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
43 m2
5.2 m
1 tầng + 1 lửng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lý Quốc Sư

Cho thuê nhà mặt phố lý quốc sư

20 triệu ~ 500 nghìn/m2/tháng
40 m2
5 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Da

Cho thuê nhà mặt phố hàng da

15 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
15 m2
2.5 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Phùng Hưng

Cho thuê nhà mặt phố phùng hưng

35 triệu ~ 700 nghìn/m2/tháng
50 m2
4.5 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lý Thái Tổ

Cho thuê nhà mặt phố lý thái tổ

20 triệu ~ 571 nghìn/m2/tháng
35 m2
3 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết