Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bút

Cho thuê nhà mặt phố hàng bút

13 triệu ~ 325 nghìn/m2/tháng
40 m2
4x10 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lý Thái Tổ

Cho thuê nhà mặt phố lý thái tổ

20 triệu ~ 571 nghìn/m2/tháng
35 m2
3x10 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Đồng (Lô góc)

Cho thuê nhà mặt phố hàng đồng (lô góc)

20 triệu ~ 400 nghìn/m2/tháng
50 m2
12x4 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lò Sũ

Cho thuê nhà mặt phố lò sũ

35 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
30 m2
4x16 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Cót

Cho thuê nhà mặt phố hàng cót

17 triệu ~ 850 nghìn/m2/tháng
20 m2
2.2x9 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lý Nam Đế

Cho thuê nhà mặt phố lý nam đế

40 triệu ~ 615 nghìn/m2/tháng
65 m2
6.5x10 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
30 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bè

Cho thuê nhà mặt phố hàng bè

30 triệu ~ 500 nghìn/m2/tháng
60 m2
3.5x17 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết