Cho thuê nhà mặt phố Lê Thanh Nghị

Cho thuê nhà mặt phố lê thanh nghị

Thỏa thuận
48 m2
6.5 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bạch Đằng

Cho thuê nhà mặt phố bạch đằng

35 triệu ~ 500 nghìn/m2/tháng
70 m2
6 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Cho thuê nhà mặt phố bà triệu

Thỏa thuận
27 m2
4.5 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đoàn Trần Nghiệp

Cho thuê nhà mặt phố đoàn trần nghiệp

60 triệu ~ 750 nghìn/m2/tháng
80 m2
4 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đại La

Cho thuê nhà mặt phố đại la

40 triệu ~ 645 nghìn/m2/tháng
62 m2
4 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Cho thuê nhà mặt phố bà triệu

45 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
42 m2
5 m
1 tầng + 1 lửng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trần Đại Nghĩa

Cho thuê nhà mặt phố trần đại nghĩa

28 triệu ~ 341 nghìn/m2/tháng
82 m2
5 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trần Nhân Tông

Cho thuê nhà mặt phố trần nhân tông

160 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
90 m2
8.2 m
1 tầng + 1 lửng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Triệu Việt Vương

Cho thuê nhà mặt phố triệu việt vương

80 triệu ~ 952 nghìn/m2/tháng
84 m2
3.5 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Mai Hắc Đế

Cho thuê nhà mặt phố mai hắc đế

40 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
30 m2
5.5 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Tăng Bạt Hổ

Cho thuê nhà mặt phố tăng bạt hổ

210 triệu ~ 600 nghìn/m2/tháng
350 m2
35 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Chuối

Cho thuê nhà mặt phố hàng chuối

45 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
40 m2
7 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Minh Khai

Cho thuê nhà mặt phố minh khai

Thỏa thuận
62 m2
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trần Đại Nghĩa

Cho thuê nhà mặt phố trần đại nghĩa

240 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
190 m2
16 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đoàn Trần Nghiệp

Cho thuê nhà mặt phố đoàn trần nghiệp

315 triệu ~ 733 nghìn/m2/tháng
430 m2
18 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Phố Huế

Cho thuê nhà mặt phố phố huế

180 triệu ~ 900 nghìn/m2/tháng
200 m2
5 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Vân hồ 2

Cho thuê nhà mặt phố vân hồ 2

70 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
60 m2
3.8 m
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Ngô Thì Nhậm

Cho thuê nhà mặt phố ngô thì nhậm

130 triệu ~ 691 nghìn/m2/tháng
188 m2
7.4 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bạch Mai

Cho thuê nhà mặt phố bạch mai

23 triệu ~ 383 nghìn/m2/tháng
60 m2
3.2 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Ngô Thì Nhậm

Cho thuê nhà mặt phố ngô thì nhậm

160 triệu ~ 800 nghìn/m2/tháng
200 m2
10 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết