Cho thuê nhà mặt phố Lê Thanh Nghị

Cho thuê nhà mặt phố lê thanh nghị

Thỏa thuận
88 m2
4.2 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lê Thanh Nghị

Cho thuê nhà mặt phố lê thanh nghị

Thỏa thuận
48 m2
6.5 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Cho thuê nhà mặt phố bà triệu

Thỏa thuận
27 m2
4.5 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đoàn Trần Nghiệp

Cho thuê nhà mặt phố đoàn trần nghiệp

60 triệu ~ 750 nghìn/m2/tháng
80 m2
4 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đại La

Cho thuê nhà mặt phố đại la

40 triệu ~ 645 nghìn/m2/tháng
62 m2
4 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Cho thuê nhà mặt phố bà triệu

45 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
42 m2
5 m
1 tầng + 1 lửng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trần Đại Nghĩa

Cho thuê nhà mặt phố trần đại nghĩa

28 triệu ~ 341 nghìn/m2/tháng
82 m2
5 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trần Nhân Tông

Cho thuê nhà mặt phố trần nhân tông

160 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
90 m2
8.2 m
1 tầng + 1 lửng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Triệu Việt Vương

Cho thuê nhà mặt phố triệu việt vương

80 triệu ~ 952 nghìn/m2/tháng
84 m2
3.5 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Mai Hắc Đế

Cho thuê nhà mặt phố mai hắc đế

40 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
30 m2
5.5 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Tăng Bạt Hổ

Cho thuê nhà mặt phố tăng bạt hổ

210 triệu ~ 600 nghìn/m2/tháng
350 m2
35 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Chuối

Cho thuê nhà mặt phố hàng chuối

45 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
40 m2
7 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Minh Khai

Cho thuê nhà mặt phố minh khai

Thỏa thuận
62 m2
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trần Đại Nghĩa

Cho thuê nhà mặt phố trần đại nghĩa

240 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
190 m2
16 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đoàn Trần Nghiệp

Cho thuê nhà mặt phố đoàn trần nghiệp

315 triệu ~ 733 nghìn/m2/tháng
430 m2
18 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Phố Huế

Cho thuê nhà mặt phố phố huế

180 triệu ~ 900 nghìn/m2/tháng
200 m2
5 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Vân hồ 2

Cho thuê nhà mặt phố vân hồ 2

70 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
60 m2
3.8 m
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết