Cho thuê nhà mặt phố Kim Ngưu

Cho thuê nhà mặt phố kim ngưu

190 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
150 m2
8 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Triệu Việt Vương

Cho thuê nhà mặt phố triệu việt vương

80 triệu ~ 952 nghìn/m2/tháng
84 m2
3.5 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Du

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn du

Thỏa thuận
30 m2
5 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bùi Thị Xuân

Cho thuê nhà mặt phố bùi thị xuân

12 triệu ~ 667 nghìn/m2/tháng
18 m2
3 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trần Thánh Tông

Cho thuê nhà mặt phố trần thánh tông

Thỏa thuận
93 m2
9.6 m
3 tầng + 1 tum
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bùi Thị Xuân

Cho thuê nhà mặt phố bùi thị xuân

Thỏa thuận
35 m2
3.8 m
10 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Cho thuê nhà mặt phố bà triệu

60 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
35 m2
9.5 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Cho thuê nhà mặt phố bà triệu

70 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
35 m2
6 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Cho thuê nhà mặt phố bà triệu

18 triệu ~ 900 nghìn/m2/tháng
20 m2
1.8 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Thái Phiên

Cho thuê nhà mặt phố thái phiên

10 triệu ~ 588 nghìn/m2/tháng
17 m2
2.5 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lê Thanh Nghị

Cho thuê nhà mặt phố lê thanh nghị

Thỏa thuận
88 m2
4.2 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lê Thanh Nghị

Cho thuê nhà mặt phố lê thanh nghị

Thỏa thuận
48 m2
6.5 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Cho thuê nhà mặt phố bà triệu

Thỏa thuận
27 m2
4.5 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đoàn Trần Nghiệp

Cho thuê nhà mặt phố đoàn trần nghiệp

60 triệu ~ 750 nghìn/m2/tháng
80 m2
4 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đại La

Cho thuê nhà mặt phố đại la

40 triệu ~ 645 nghìn/m2/tháng
62 m2
4 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Cho thuê nhà mặt phố bà triệu

45 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
42 m2
5 m
1 tầng + 1 lửng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết