Cho thuê nhà mặt phố Ngô Thì Nhậm

Cho thuê nhà mặt phố ngô thì nhậm

160 triệu ~ 800 nghìn/m2/tháng
200 m2
10 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Du

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn du

190 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
100 m2
10 m
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Cho thuê nhà mặt phố bà triệu

50 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
30 m2
7 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bạch Mai

Cho thuê nhà mặt phố bạch mai

136 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
127 m2
7 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Tuệ Tĩnh

Cho thuê nhà mặt phố tuệ tĩnh

90 triệu ~ 857 nghìn/m2/tháng
105 m2
4.5 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Minh Khai

Cho thuê nhà mặt phố minh khai

120 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
82 m2
8.2 m
5 tầng + 1 tum
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Phố Huế

Cho thuê nhà mặt phố phố huế

40 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
35 m2
3.5 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Đình Chiểu

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn đình chiểu

58 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
41 m2
5.1 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lê Thanh Nghị

Cho thuê nhà mặt phố lê thanh nghị

15 triệu ~ 273 nghìn/m2/tháng
55 m2
3 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lạc Nghiệp

Cho thuê nhà mặt phố lạc nghiệp

16 triệu ~ 400 nghìn/m2/tháng
40 m2
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lê Đại Hành

Cho thuê nhà mặt phố lê đại hành

90 triệu ~ 750 nghìn/m2/tháng
120 m2
8 m
4 tầng
Chưa xác định
60 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đại Cồ Việt

Cho thuê nhà mặt phố đại cồ việt

20 triệu ~ 769 nghìn/m2/tháng
26 m2
3 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bạch Mai

Cho thuê nhà mặt phố bạch mai

55 triệu ~ 344 nghìn/m2/tháng
160 m2
9 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đỗ Ngọc Du

Cho thuê nhà mặt phố đỗ ngọc du

35 triệu ~ 625 nghìn/m2/tháng
56 m2
3.8 m
4 tầng + 1 sân thượng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bạch Mai

Cho thuê nhà mặt phố bạch mai

35 triệu ~ 324 nghìn/m2/tháng
108 m2
4.2 m
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hòa Mã

Cho thuê nhà mặt phố hòa mã

Thỏa thuận
90 m2
8 m
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lò Đúc

Cho thuê nhà mặt phố lò đúc

Thỏa thuận
90 m2
4 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết