Cho thuê nhà mặt phố Đông Quan

Cho thuê nhà mặt phố đông quan

40 triệu ~ 476 nghìn/m2/tháng
84 m2
6.3 (m)
8 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Phong Sắc

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn phong sắc

23 triệu ~ 230 nghìn/m2/tháng
100 m2
3.5 (m)
1 tầng + 1 lửng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hồ Tùng Mậu

Cho thuê nhà mặt phố hồ tùng mậu

45 triệu ~ 900 nghìn/m2/tháng
50 m2
4 (m)
2 tầng
Chưa xác định
60 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Cầu Giấy

Cho thuê nhà mặt phố cầu giấy

55 triệu ~ 733 nghìn/m2/tháng
75 m2
4 (m)
1 tầng
Chưa xác định
70 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Xuân Thuỷ

Cho thuê nhà mặt phố xuân thuỷ

23 triệu ~ 821 nghìn/m2/tháng
28 m2
3.5 (m)
3 tầng + 1 tum
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố lô góc Vũ Phạm Hàm - Nguyễn Khang

Cho thuê nhà mặt phố lô góc vũ phạm hàm - nguyễn khang

230 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
120 m2
30 (m)
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Thành Thái

Cho thuê nhà mặt phố thành thái

Thỏa thuận
600 m2
19.2 (m)
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Dịch Vọng Hậu

Cho thuê nhà mặt phố dịch vọng hậu

180 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
150 m2
7.25 (m)
7 tầng
Chưa xác định
30 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Cầu Giấy

Cho thuê nhà mặt phố cầu giấy

35 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
18 m2
3 (m)
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Phạm Tuấn Tài

Cho thuê nhà mặt phố phạm tuấn tài

33 triệu ~ 550 nghìn/m2/tháng
60 m2
5 (m)
5 tầng
Chưa xác định
21 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hoàng Quốc Việt

Cho thuê nhà mặt phố hoàng quốc việt

55 triệu ~ 688 nghìn/m2/tháng
80 m2
4 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Văn Huyên

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn văn huyên

90 triệu ~ 900 nghìn/m2/tháng
100 m2
9.13 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Mai Dịch

Cho thuê nhà mặt phố mai dịch

35 triệu ~ 438 nghìn/m2/tháng
80 m2
7 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Quan Hoa

Cho thuê nhà mặt phố quan hoa

50 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
50 m2
5.5 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Cầu Giấy

Cho thuê nhà mặt phố cầu giấy

23 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
23 m2
2.2 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết