Cho thuê nhà mặt phố Trương Công Giai

Cho thuê nhà mặt phố trương công giai

80 triệu ~ 471 nghìn/m2/tháng
170 m2
27 (m)
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hồ Tùng Mậu

Cho thuê nhà mặt phố hồ tùng mậu

50 triệu ~ 385 nghìn/m2/tháng
130 m2
5.5 (m)
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trương Công Giai

Cho thuê nhà mặt phố trương công giai

90 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
65 m2
6 (m)
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Văn Huyên

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn văn huyên

50 triệu ~ 500 nghìn/m2/tháng
100 m2
4.5 (m)
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Cầu giấy

Cho thuê nhà mặt phố cầu giấy

20 triệu ~ 444 nghìn/m2/tháng
45 m2
3 (m)
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trần Vỹ

Cho thuê nhà mặt phố trần vỹ

Thỏa thuận
70 m2
5 (m)
7 tầng + 1 tum
Chưa xác định
60 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Phạm Văn Đồng

Cho thuê nhà mặt phố phạm văn đồng

23 triệu ~ 657 nghìn/m2/tháng
35 m2
6 (m)
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Văn Huyên

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn văn huyên

15 triệu ~ 577 nghìn/m2/tháng
26 m2
4.5 (m)
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trần Đăng Ninh

Cho thuê nhà mặt phố trần đăng ninh

52 triệu ~ 520 nghìn/m2/tháng
100 m2
4 (m)
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Thị Định

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn thị định

126 triệu ~ 3 triệu/m2/tháng
50 m2
6 (m)
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trung Hòa

Cho thuê nhà mặt phố trung hòa

100 triệu ~ 763 nghìn/m2/tháng
131 m2
5.52 (m)
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trần Thái Tông

Cho thuê nhà mặt phố trần thái tông

27 triệu ~ 900 nghìn/m2/tháng
30 m2
7.2 (m)
1 tầng
Chưa xác định
60 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Xuân Thuỷ

Cho thuê nhà mặt phố xuân thuỷ

32 triệu ~ 640 nghìn/m2/tháng
50 m2
3.5 (m)
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Văn Huyên

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn văn huyên

35 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
30 m2
5 (m)
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trần Bình

Cho thuê nhà mặt phố trần bình

20 triệu ~ 455 nghìn/m2/tháng
44 m2
4.5 (m)
2 tầng + gác lửng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Cầu Giấy

Cho thuê nhà mặt phố cầu giấy

130 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
112 m2
6.1 (m)
1 tầng
Chưa xác định
60 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lê Văn Lương

Cho thuê nhà mặt phố lê văn lương

34 triệu ~ 94 nghìn/m2/tháng
360 m2
10 (m)
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trung Yên 11

Cho thuê nhà mặt phố trung yên 11

22 triệu ~ 293 nghìn/m2/tháng
75 m2
5 (m)
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết