Cho thuê nhà mặt phố Điện Biên Phủ

Cho thuê nhà mặt phố điện biên phủ

35 triệu ~ 449 nghìn/m2/tháng
78 m2
1 tầng
Tây tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đào Tấn

Cho thuê nhà mặt phố đào tấn

43 triệu ~ 811 nghìn/m2/tháng
53 m2
4.2 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đào Tấn

Cho thuê nhà mặt phố đào tấn

45 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
40 m2
4 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Quán Thánh

Cho thuê nhà mặt phố quán thánh

120 triệu ~ 600 nghìn/m2/tháng
200 m2
8 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Quán Thánh

Cho thuê nhà mặt phố quán thánh

140 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
70 m2
10 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Thái Học

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn thái học

90 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
90 m2
8 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đào Tấn

Cho thuê nhà mặt phố đào tấn

45 triệu ~ 900 nghìn/m2/tháng
50 m2
5 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Biểu

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn biểu

15 triệu ~ 600 nghìn/m2/tháng
25 m2
10 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đội Cấn

Cho thuê nhà mặt phố đội cấn

26 triệu ~ 400 nghìn/m2/tháng
65 m2
3.5 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Kim Mã

Cho thuê nhà mặt phố kim mã

100 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
81 m2
6.8 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Văn Cao

Cho thuê nhà mặt phố văn cao

75 triệu ~ 893 nghìn/m2/tháng
84 m2
6 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trấn Vũ (mặt hồ Trúc Bạch)

Cho thuê nhà mặt phố trấn vũ (mặt hồ trúc bạch)

45 triệu ~ 437 nghìn/m2/tháng
103 m2
6.8 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Châu Long

Cho thuê nhà mặt phố châu long

25 triệu ~ 643 nghìn/m2/tháng
39 m2
3.2 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đội Cấn

Cho thuê nhà mặt phố đội cấn

13 triệu ~ 542 nghìn/m2/tháng
24 m2
3.1 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Văn Cao

Cho thuê nhà mặt phố văn cao

65 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
40 m2
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trấn Vũ

Cho thuê nhà mặt phố trấn vũ

25 triệu ~ 833 nghìn/m2/tháng
30 m2
3.2 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Phó Đức Chính

Cho thuê nhà mặt phố phó đức chính

65 triệu ~ 295 nghìn/m2/tháng
220 m2
8.4 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Khắc Nhu

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn khắc nhu

9 triệu ~ 346 nghìn/m2/tháng
26 m2
2.3 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Kim Mã

Cho thuê nhà mặt phố kim mã

89 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
77 m2
5 m
8 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết