Cho thuê nhà mặt phố Vạn Bảo

Cho thuê nhà mặt phố vạn bảo

30 triệu ~ 612 nghìn/m2/tháng
49 m2
4.5 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lê Trực

Cho thuê nhà mặt phố lê trực

50 triệu ~ 833 nghìn/m2/tháng
60 m2
4.5 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Liễu Giai

Cho thuê nhà mặt phố liễu giai

200 triệu ~ 476 nghìn/m2/tháng
420 m2
20 m
1 tầng
Chưa xác định
60 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Giang Văn Minh

Cho thuê nhà mặt phố giang văn minh

45 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
43 m2
4.3 m
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Biểu

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn biểu

75 triệu ~ 833 nghìn/m2/tháng
90 m2
6.1 m
7 tầng 1 tum
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Trường Tộ

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn trường tộ

115 triệu ~ 821 nghìn/m2/tháng
140 m2
6.2 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Yên Phụ

Cho thuê nhà mặt phố yên phụ

20 triệu ~ 800 nghìn/m2/tháng
25 m2
4.5 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Văn Cao

Cho thuê nhà mặt phố văn cao

90 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
84 m2
6 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Tôn Thất Thiệp

Cho thuê nhà mặt phố tôn thất thiệp

18 triệu ~ 600 nghìn/m2/tháng
30 m2
5 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Yên Phụ

Cho thuê nhà mặt phố yên phụ

35 triệu ~ 700 nghìn/m2/tháng
50 m2
3.5 m
Chưa xác định
80 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Điện Biên Phủ

Cho thuê nhà mặt phố điện biên phủ

130 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
60 m2
8 m
Chưa xác định
50 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hoàng Hoa Thám

Cho thuê nhà mặt phố hoàng hoa thám

14 triệu ~ 500 nghìn/m2/tháng
28 m2
3 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Sơn Tây

Cho thuê nhà mặt phố sơn tây

130 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
100 m2
5 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Phan Kế Bính

Cho thuê nhà mặt phố phan kế bính

40 triệu ~ 500 nghìn/m2/tháng
80 m2
4.8 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Giảng Võ

Cho thuê nhà mặt phố giảng võ

190 triệu ~ 950 nghìn/m2/tháng
200 m2
8 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Phan Đình Phùng

Cho thuê nhà mặt phố phan đình phùng

750 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
300 m2
9 m
Chưa xác định
50 m
Xem chi tiết