Cho thuê cửa hàng mặt phố Vạn Bảo

Cho thuê cửa hàng mặt phố vạn bảo

12 triệu ~ 164 nghìn/m2/tháng
73 m2
3.7 (m)
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Bạch Mai

Cho thuê cửa hàng mặt phố bạch mai

15 triệu ~ 500 nghìn/m2/tháng
30 m2
3.5 (m)
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt tiền Phố Huế

Cho thuê cửa hàng mặt tiền phố huế

35 triệu ~ 875 nghìn/m2/tháng
40 m2
5 (m)
1 tầng
Đông tứ trạch
50 m
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Gai

Cho thuê cửa hàng mặt phố hàng gai

120 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
100 m2
5.5 (m)
1 tầng
Chưa xác định
30 m
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Lê Duẩn

Cho thuê cửa hàng mặt phố lê duẩn

8 triệu ~ 533 nghìn/m2/tháng
15 m2
3.2 (m)
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Cân

Cho thuê cửa hàng mặt phố hàng cân

35 triệu ~ 368 nghìn/m2/tháng
95 m2
3.5 (m)
1 tầng (riêng biệt)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Tống Duy Tân

Cho thuê cửa hàng mặt phố tống duy tân

30 triệu ~ 750 nghìn/m2/tháng
40 m2
6 (m)
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Đường Thành

Cho thuê cửa hàng mặt phố đường thành

20 triệu ~ 303 nghìn/m2/tháng
66 m2
3.9 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Nguyễn Công Hoan

Cho thuê cửa hàng mặt phố nguyễn công hoan

12 triệu ~ 400 nghìn/m2/tháng
30 m2
4 (m)
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Xã Đàn

Cho thuê cửa hàng mặt phố xã đàn

22 triệu ~ 489 nghìn/m2/tháng
45 m2
3.2 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Hoàng Hoa Thám

Cho thuê cửa hàng mặt phố hoàng hoa thám

16 triệu ~ 229 nghìn/m2/tháng
70 m2
4 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Thùng

Cho thuê cửa hàng mặt phố hàng thùng

35 triệu ~ 368 nghìn/m2/tháng
95 m2
4.5 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết