Cho thuê cửa hàng mặt phố Lý Thái Tổ

Cho thuê cửa hàng mặt phố lý thái tổ

20 triệu ~ 571 nghìn/m2/tháng
35 m2
3x10 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Lò Sũ

Cho thuê cửa hàng mặt phố lò sũ

35 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
30 m2
4x16 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Đường Thành

Cho thuê cửa hàng mặt phố đường thành

20 triệu ~ 303 nghìn/m2/tháng
66 m2
3.9x16 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Lý Nam Đế

Cho thuê cửa hàng mặt phố lý nam đế

40 triệu ~ 615 nghìn/m2/tháng
65 m2
6.5x10 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
30 m
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Cầu Giấy

Cho thuê cửa hàng mặt phố cầu giấy

130 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
106 m2
6.1x17 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
60 m
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Nguyễn Công Hoan

Cho thuê cửa hàng mặt phố nguyễn công hoan

12 triệu ~ 400 nghìn/m2/tháng
30 m2
4x7 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Xã Đàn

Cho thuê cửa hàng mặt phố xã đàn

22 triệu ~ 489 nghìn/m2/tháng
45 m2
3.2x14 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Khâm Thiên

Cho thuê cửa hàng mặt phố khâm thiên

18 triệu ~ 400 nghìn/m2/tháng
45 m2
6.7x6 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Hoàng Hoa Thám

Cho thuê cửa hàng mặt phố hoàng hoa thám

16 triệu ~ 229 nghìn/m2/tháng
70 m2
4x17 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Thùng

Cho thuê cửa hàng mặt phố hàng thùng

35 triệu ~ 368 nghìn/m2/tháng
95 m2
4.5x22 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết