Cho thuê văn phòng mặt đường Lê Văn Lương

Cho thuê văn phòng mặt đường lê văn lương

55 triệu ~ 306 nghìn/m2/tháng
180 m2
Chưa xác định
60 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hoàng Quốc Việt

Cho thuê nhà mặt phố hoàng quốc việt

230 triệu ~ 575 nghìn/m2/tháng
400 m2
11 m
Chưa xác định
60 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đê La Thành

Cho thuê nhà mặt phố đê la thành

63 triệu ~ 350 nghìn/m2/tháng
180 m2
5 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân

Cho thuê nhà mặt phố nguyễn hữu huân

100 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
90 m2
5 m
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Thanh Nhàn

Cho thuê nhà mặt phố thanh nhàn

16 triệu ~ 800 nghìn/m2/tháng
20 m2
5 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Thùng

Cho thuê nhà mặt phố hàng thùng

35 triệu ~ 368 nghìn/m2/tháng
95 m2
4.5 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Tre

Cho thuê nhà mặt phố hàng tre

150 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
100 m2
20 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Sơn Tây

Cho thuê nhà mặt phố sơn tây

130 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
100 m2
5 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Mai Dịch

Cho thuê nhà mặt phố mai dịch

35 triệu ~ 438 nghìn/m2/tháng
80 m2
7 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Quan Hoa

Cho thuê nhà mặt phố quan hoa

50 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
50 m2
5.5 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Tô Hiến Thành

Cho thuê nhà mặt phố tô hiến thành

80 triệu ~ 800 nghìn/m2/tháng
100 m2
8 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lý Nam Đế

Cho thuê nhà mặt phố lý nam đế

360 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
200 m2
7 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết