Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc

Cho thuê nhà mặt phố chùa bộc

12 triệu ~ 800 nghìn/m2/tháng
15 m2
3 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trần Vỹ

Cho thuê nhà mặt phố trần vỹ

Thỏa thuận
70 m2
5 m
7 tầng + 1 tum
Chưa xác định
60 m
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Tam Khương

Cho thuê nhà mặt phố tam khương

35 triệu ~ 636 nghìn/m2/tháng
55 m2
4.5 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Lê Thanh Nghị

Cho thuê nhà mặt phố lê thanh nghị

Thỏa thuận
48 m2
6.5 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bạch Đằng

Cho thuê nhà mặt phố bạch đằng

35 triệu ~ 500 nghìn/m2/tháng
70 m2
6 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Cho thuê nhà mặt phố bà triệu

65 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
40 m2
9 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Cót

Cho thuê nhà mặt phố hàng cót

60 triệu ~ 2 triệu/m2/tháng
34 m2
6.4 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Gà

Cho thuê nhà mặt phố hàng gà

35 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
35 m2
5 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu

Cho thuê nhà mặt phố bà triệu

Thỏa thuận
27 m2
4.5 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bài

Cho thuê nhà mặt phố hàng bài

40 triệu ~ 1 triệu/m2/tháng
40 m2
6 m
1 tầng + gác xép 20m2
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đoàn Trần Nghiệp

Cho thuê nhà mặt phố đoàn trần nghiệp

60 triệu ~ 750 nghìn/m2/tháng
80 m2
4 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Trần Bình Trọng

Cho thuê nhà mặt phố trần bình trọng

70 triệu ~ 636 nghìn/m2/tháng
110 m2
4.5 m
1 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Cho thuê nhà mặt phố đường thành

80 triệu ~ 444 nghìn/m2/tháng
180 m2
2.5 m
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Cho thuê nhà mặt phố Hàm Tử Quan

Cho thuê nhà mặt phố hàm tử quan

12 triệu ~ 333 nghìn/m2/tháng
36 m2
3 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết