Bán nhà mặt phố Nguyễn Hoàng Tôn

Bán nhà mặt phố nguyễn hoàng tôn

35.5 tỷ ~ 225 triệu/m2
158 m2
5.3 (m)
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Quan Nhân

Bán nhà mặt phố quan nhân

24.8 tỷ ~ 165 triệu/m2
150 m2
5.2 (m)
7 tầng
21 phòng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đội Cấn

Bán nhà mặt phố đội cấn

16.9 tỷ ~ 282 triệu/m2
60 m2
3.1 (m)
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Hàng Gà

Bán nhà mặt phố hàng gà

73 tỷ ~ 471 triệu/m2
155 m2
4.8 (m)
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Khương Thượng

Bán nhà mặt phố khương thượng

13.3 tỷ ~ 182 triệu/m2
73 m2
8 (m)
3 tầng
Chưa xác định
5 m
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Hàng Bạc

Bán nhà mặt phố hàng bạc

50 tỷ ~ 610 triệu/m2
82 m2
4 tầng
Tây tứ trạch
30 m
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Bán nhà mặt phố hai bà trưng

75 tỷ ~ 938 triệu/m2
80 m2
4.8 (m)
1 tầng (không nóc)
Tây tứ trạch
50 m
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Trần Kim Xuyến

Bán nhà mặt phố trần kim xuyến

60 tỷ ~ 242 triệu/m2
248 m2
16 (m)
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Sơn Tây

Bán nhà mặt phố sơn tây

14.3 tỷ ~ 477 triệu/m2
30 m2
5 (m)
6 tầng
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Phạm Hồng Thái

Bán nhà mặt phố phạm hồng thái

40 tỷ ~ 421 triệu/m2
95 m2
6.6 (m)
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Bà Triệu

Bán nhà mặt phố bà triệu

30 tỷ ~ 455 triệu/m2
66 m2
5.8 (m)
1 tầng (không nóc)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Nguyễn Văn Huyên

Bán nhà mặt phố nguyễn văn huyên

44 tỷ ~ 400 triệu/m2
110 m2
9.13 (m)
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Ngõ Trạm

Bán nhà mặt phố ngõ trạm

37.5 tỷ ~ 500 triệu/m2
75 m2
5 (m)
6 tầng
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Hội Vũ

Bán nhà mặt phố hội vũ

45 tỷ ~ 441 triệu/m2
102 m2
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đê Trần Khát Chân

Bán nhà mặt phố đê trần khát chân

4.85 tỷ ~ 150 triệu/m2
32 m2
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đường Láng

Bán nhà mặt phố đường láng

6.9 tỷ ~ 179 triệu/m2
39 m2
6 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Phan Kế Bính

Bán nhà mặt phố phan kế bính

14.5 tỷ ~ 290 triệu/m2
50 m2
3.9 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Chùa Bộc

Bán nhà mặt phố chùa bộc

30 tỷ ~ 556 triệu/m2
54 m2
3.85 (m)
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Phúc Tân

Bán nhà mặt phố phúc tân

6.5 tỷ ~ 144 triệu/m2
45 m2
6.9 (m)
4.5 tầng
Tây tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết