Bán nhà mặt phố Hàng Than

Bán nhà mặt phố hàng than

9.8 tỷ ~ 392 triệu/m2
25 m2
6x4.166667 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Châu Long (gần Hồ Trúc Bạch)

Bán nhà mặt phố châu long (gần hồ trúc bạch)

7.5 tỷ ~ 556 triệu/m2
14 m2
Chưa xác định
2 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Kim Mã (gần Nhà hát Chèo)

Bán nhà mặt phố kim mã (gần nhà hát chèo)

6 tỷ ~ 463 triệu/m2
13 m2
Chưa xác định
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Lạc Chính

Bán nhà mặt phố lạc chính

13 tỷ ~ 239 triệu/m2
54 m2
Chưa xác định
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Lê Hồng Phong

Bán nhà mặt phố lê hồng phong

70 tỷ ~ 467 triệu/m2
150 m2
8x11 m
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố An Xá

Bán nhà mặt phố an xá

4.1 tỷ ~ 164 triệu/m2
25 m2
3.5x7.142857 m
4 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đội Cấn

Bán nhà mặt phố đội cấn

16.9 tỷ ~ 282 triệu/m2
60 m2
3.1x19.35484 m
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Ngũ Xã

Bán nhà mặt phố ngũ xã

19.5 tỷ ~ 264 triệu/m2
74 m2
5x14.8 m
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Phạm Hồng Thái (gần Tháp Điện Lực)

Bán nhà mặt phố phạm hồng thái (gần tháp điện lực)

93 tỷ ~ 454 triệu/m2
205 m2
Chưa xác định
11 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Sơn Tây

Bán nhà mặt phố sơn tây

13.5 tỷ ~ 450 triệu/m2
30 m2
Chưa xác định
6 tầng
Chưa xác định
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Phan Kế Bính

Bán nhà mặt phố phan kế bính

14.5 tỷ ~ 290 triệu/m2
50 m2
3.9x17.94872 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Ngũ Xã

Bán nhà mặt phố ngũ xã

15.6 tỷ ~ 300 triệu/m2
52 m2
Chưa xác định
3 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đội Cấn

Bán nhà mặt phố đội cấn

34 tỷ ~ 333 triệu/m2
102 m2
5.6x18.21428 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Cửa Bắc

Bán nhà mặt phố cửa bắc

16.2 tỷ ~ 540 triệu/m2
30 m2
Chưa xác định
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đội Cấn

Bán nhà mặt phố đội cấn

23 tỷ ~ 319 triệu/m2
72 m2
5.3x13 m
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết