Bán nhà mặt phố Hàng Than

Bán nhà mặt phố hàng than

9.8 tỷ ~ 392 triệu/m2
25 m2
6 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Cửa Bắc

Bán nhà mặt phố cửa bắc

16.2 tỷ ~ 540 triệu/m2
30 m2
5.5 m
7 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Ngũ Xã

Bán nhà mặt phố ngũ xã

19.5 tỷ ~ 264 triệu/m2
74 m2
5 m
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Hoè Nhai

Bán nhà mặt phố hoè nhai

13.3 tỷ ~ 739 triệu/m2
18 m2
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Kim Mã

Bán nhà mặt phố kim mã

Thương lượng
26 m2
3.5 m
4.5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Lê Hồng Phong

Bán nhà mặt phố lê hồng phong

70 tỷ ~ 467 triệu/m2
150 m2
8 m
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đội Cấn

Bán nhà mặt phố đội cấn

16.9 tỷ ~ 282 triệu/m2
60 m2
3.1 m
6 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Sơn Tây

Bán nhà mặt phố sơn tây

14.3 tỷ ~ 477 triệu/m2
30 m2
5 m
6 tầng
Đông tứ trạch
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Phạm Hồng Thái

Bán nhà mặt phố phạm hồng thái

40 tỷ ~ 421 triệu/m2
95 m2
6.6 m
5 tầng
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Phan Kế Bính

Bán nhà mặt phố phan kế bính

14.5 tỷ ~ 290 triệu/m2
50 m2
3.9 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Lạc Chính

Bán nhà mặt phố lạc chính

13.4 tỷ ~ 247 triệu/m2
54 m2
10.33 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Châu Long (gần Hồ Trúc Bạch)

Bán nhà mặt phố châu long (gần hồ trúc bạch)

7.5 tỷ ~ 556 triệu/m2
14 m2
3.36 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Kim Mã (gần Nhà hát Chèo)

Bán nhà mặt phố kim mã (gần nhà hát chèo)

6 tỷ ~ 463 triệu/m2
13 m2
3.5 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố An Xá

Bán nhà mặt phố an xá

4.1 tỷ ~ 164 triệu/m2
25 m2
3.5 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Phạm Hồng Thái (gần Tháp Điện Lực)

Bán nhà mặt phố phạm hồng thái (gần tháp điện lực)

93 tỷ ~ 454 triệu/m2
205 m2
6.5 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Ngũ Xã

Bán nhà mặt phố ngũ xã

15.6 tỷ ~ 300 triệu/m2
52 m2
3 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đội Cấn

Bán nhà mặt phố đội cấn

34 tỷ ~ 333 triệu/m2
102 m2
5.6 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết
Bán nhà mặt phố Đội Cấn

Bán nhà mặt phố đội cấn

23 tỷ ~ 319 triệu/m2
72 m2
5.3 m
Chưa xác định
Chưa xác định
Xem chi tiết