Muốn làm giám đốc, đầu tiên nên làm nhân viên kinh doanh
Thứ ba, 19/02/2019, 05:13 PM
Chào 1000 người nhưng chỉ 20 người dừng lại lắng nghe. Đó là công việc sales (bán hàng),những kỹ năng bạn học được sẽ giúp bạn thành công trong suốt cuộc đời dù bạn làm bất cứ nghề gì.